Inschrijfformulier

Ondergetekende geeft toestemming aan de zorgverlener om zijn/haar medische gegeven beschikbaar te stellen, via een beveiligde zorginfrastructuur (LSB), voor raadpleging door andere zorgverleners.