Wanneer moet ik een kroon of brug?

Een kroon is nodig als de tand of kies niet meer gevuld kan worden. Dit kan bijvoorbeeld zijn als er veel tandbederf (cariës) is. Soms is het zo dat een tand of kies met veel vulling gaat breken. Soms is de tand of kies erg beschadigd, bijvoorbeeld na een val. Ook na een wortelkanaalbehandeling kan een kroon nodig zijn om de tand of kies te behouden.

Een brug kan nodig zijn om beter te kunnen kauwen. Ook kan een brug gemaakt worden als tanden of kiezen teveel ruimte hebben om te groeien. Dan kunnen ze scheef gaan staan. Een brug lost dat op. En soms is het gewoon de mooiste oplossing.