Wie maakt het implantaat en de kroon of brug?

Een implantaat krijgt u van een tandarts die hiervoor is opgeleid. Soms van een kaakchirurg in het ziekenhuis. Soms van iemand die speciaal is opgeleid hiervoor: een implantoloog of een tandarts-implantoloog.

De kroon of brug op de implantaten wordt door een tandarts vastgemaakt. Het tandtechnisch laboratorium maakt de kronen en bruggen voor u op maat.

Soms gaat u naar iemand die opgeleid is om kunstgebitten te maken, een tandprotheticus.