Wordt logopedie vergoed?

Logopedie valt onder de basisverzekering. Behandelingen worden dus vergoed, boven uw verplichte eigen risico van €385. Voor het eigen risico tellen alle gezondheidsbehandelingen mee.

Voor kinderen tot 18 jaar geldt het eigen risico niet. Behandelingen voor kinderen worden dus altijd vergoed.