Wordt logopedie vergoed?

Logopedie valt onder de basisverzekering. Behandelingen worden dus vergoed, boven uw verplichte eigen risico van €385. Voor het eigen risico tellen alle gezondheidsbehandelingen mee.

Voor kinderen tot 18 jaar geldt het eigen risico niet. Behandelingen voor kinderen worden dus altijd vergoed.

Heb ik een doorverwijzing nodig?

Ja, voor logopedie wordt u meestal doorverwezen door de huisarts, tandarts of een andere specialist. Vaak hoort u ook van de school van uw kind dat ze logopedie aanraden.

Wat betekent het woord logopedie?

Het woord logopedie komt uit het Grieks. Het Griekse woord logos betekent ongeveer gesproken woord, klanken. Het Griekse woord padein betekent opvoeden, aanleren’ Maar de logopedist doet veel meer dan het aanleren van een goede spraak.