Privacyreglement

Bij ons worden uw gegevens verwerkt. Dit is nodig om u goed te kunnen behandelen. Het is ook nodig voor het betalen van de behandeling.

Soms zijn uw gegevens nodig, bijvoorbeeld bij besmettelijke ziekten die wij moeten melden. Alle medewerkers moeten vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. Dat wil zeggen dat:

  • uw persoonsgegevens goed worden beveiligd: anderen kunnen er niet bij
  • uw persoonsgegevens zo lang worden bewaard als nodig is, daarna worden ze veilig opgeruimd

Medische gegevens worden 20 jaar bewaard (vanaf de laatste behandeling). Soms is langer bewaren nodig, bijvoorbeeld voor uw gezondheid of die van uw kinderen. Dit bepaalt uw arts. U heeft als patiënt/cliënt de volgende rechten:

  • u mag weten welke gegevens bewaard worden
  • u mag uw gegevens inzien
  • u mag er een kopie van vragen (als daarmee een ander niet beschadigd wordt)
  • u mag de gegevens verbeteren, aanvullen of laten weghalen
  • u mag vragen om uw gegevens weg te laten gooien (dat kan alleen als het bewaren niet belangrijk is voor iemand anders en als het mag van de wet)
  • u mag zelf een uitleg geven

Als u dit wilt kunt u dit zeggen tegen uw arts. U kunt ook een formulier invullen. U kunt ook iemand anders vragen dit voor u te doen.

Toelichting op het aanvraagformulier

Medische gegevens moeten 20 jaar bewaard worden. Uw gegevens staan in een map (uw dossier). Vult u het formulier zo goed mogelijk in. Daarmee kunnen we uw dossier zoeken en uw gegevens beschermen. De gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat niemand anders erbij kan. Sanitas kan fouten met de post niet helpen. Wilt u het dossier zelf ophalen of door iemand laten ophalen, dan geeft u dit aan op het formulier.

Gegevens patiënt en inzage dossier

Hier schrijft u over wie het medisch dossier gaat. Jongeren vanaf 16 jaar moeten zelf het formulier invullen. Als de patiënt dood is beslist de arts of het dossier mag worden gegeven.

Verstrekking van uw gegevens aan anderen

Onze medewerkers moeten heel precies met uw gegevens omgaan. Dat betekent dat u altijd uw toestemming moet geven. Als er gevaar is voor uw gezondheid of die van een ander, geeft de arts de gegevens door die nodig zijn. Gegevens worden ook doorgegeven aan de apotheek of aan het ziekenhuis. Dan krijgt u de goede medicijnen en de dokter in het ziekenhuis kent uw klacht.

Het Landelijk Schakel Punt / LSP

Uw eigen huisarts en apotheek kennen uw medische gegevens. Daarom kunnen zij snel en veilig handelen als er iets met u is. Komt u bij een andere arts (en/of apotheker)? Bijvoorbeeld bij spoed of op vakantie in Nederland? Dan is het goed als de arts uw situatie kent.

Het Landelijk Schakelpunt is hier speciaal voor ontwikkeld en beveiligd. Het is een netwerk van zorgaanbieders. Zo kunnen zij veilig medische gegevens over patiënten uitwisselen. Bij het Landelijk Schakelpunt worden geen medische gegevens opgeslagen. Zorgaanbieders kunnen de belangrijkste informatie alleen bekijken. U geeft daar toestemming voor.

Als u toestemming geeft, meldt uw (huis)arts en apotheek uw burgerservicenummer (BSN) aan bij het Landelijk Schakelpunt.Als u bij een andere zorgaanbieder komt, dan kan die met uw burgerservicenummer (BSN) zoeken. Zo kan hij (of zij) uw medische informatie bekijken.

Wilt u meer weten over het Landelijk Schakelpunt? Vraag het de doktersassistent.