Kinderen en jongeren

Sanitas heeft praktijkondersteuners voor jeugdzorg voor problemen op school, of in de opvoeding.

Sanitas heeft ook praktijkondersteuners voor jeugdzorg (de zogeheten PoH Kind & Jeugd). Zij helpen de huisarts met de zorg. Een gezin met kinderen heeft soms hulp nodig. Een kind kan problemen op school hebben of er kunnen problemen zijn met de ontwikkeling of opvoeding.

De huisarts kan u doorverwijzen. De ondersteuner jeugdzorg kan kinderen en ouders helpen. Als het nodig is verwijzen ze door naar speciale zorg. De ondersteuners zijn de verbinding tussen de huisarts, het jeugdwijkteam en school.

De kosten voor een gesprek bij de praktijkondersteuner vallen onder de huisarts. Er is geen eigen bijdrage nodig en het telt niet mee voor de eigen bijdrage.