Chronische aandoeningen

De praktijkondersteuner huisartsenzorg helpt bij langdurige ziektes. U krijgt controles en advies.

Sanitas heeft praktijkondersteuners voor langdurige ziektes of ook wel chronische aandoeningen genoemd. Suikerziekte (diabetes type 2) bijvoorbeeld of hoge bloeddruk, longklachten en hartklachten. De praktijkondersteuner somatiek (PoH S) heeft een eigen spreekuur en doet de controles bij u. Deze controles komen voort uit landelijke afspraken en richtlijnen. De uitkomsten worden besproken met de huisarts.

Krijgt u een uitnodiging voor een afspraak? Dan is dat belangrijk en heeft de huisarts dat voor u laten regelen. De zorg valt volledig binnen de basisverzekering en gaat niet af van uw eigen risico.