Logopedie

In de jeugd wordt op alle denkbare fronten de basis gelegd voor het latere leven. Dit geldt ook op het vlak van de communicatie. Lijkt de communicatie van uw kind op een bepaalde manier een punt van zorg te zijn, dan is het aan te raden daar snel actie op te ondernemen.

Misschien heeft de school van uw kind aangegeven dat logopedie wellicht een optie kan zijn om geconstateerde communicatieknelpunten aan te pakken. Het is ook mogelijk dat u zelf bepaalde problemen bij uw kind onderkent met betrekking tot bijvoorbeeld taal, spraak of stotteren. Logopedie voor een kind kan in een kort tijdsbestek een groot verschil maken. Kinderen staan doorgaans open voor alles wat hen wordt aangeboden en door tijdig hulp te zoeken, kunt u voorkomen dat een bepaalde problematiek een hardnekkiger karakter krijgt.

Onze logopedisten zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie & Foniatrie (NVLF).

Wanneer logopedie?

Hieronder volgen de meest voorkomende stoornissen waarbij de logopedist ingeschakeld kan worden.

Adem/stem

 • adem- en stemproblemen bij benauwdheid/astma/COPD
 • afonie (Onvermogen stemgeluid te produceren, klankeloosheid van de stem door een stoornis in de werking van de stembanden.
 • hyperventilatie
 • dysfonie (stoornis in stemvorming/soort heesheid), een schorre stem, problemen met luidheid of zingen

Spraak

 • stotteren/broddelen
 • articulatieproblemen
 • vertraagde spraakontwikkeling
 • dysartrie: spraakstoornis (bijvoorbeeld na een CVA/beroerte, hersentumor, spierziekte zoals ALS (Amyotrofische Lateraal Sclerose) of een neurologische aandoening (ziekte van Parkinson).
 • spraakapraxie: het programmeren van de spieren die nodig zijn voor het spreken is verstoord (bijvoorbeeld na een beroerte/CVA, hersentumor, ontsteking in de hersenen of ongeval/trauma)
 • nasaliteit (neusspraak zoals bij een schisis)

Taal

 • taalontwikkelingsproblemen
 • afasie: taalstoornis (communicatie-, taalproblemen na een CVA/beroerte, hersentumor, ongeval)
 • communicatieproblemen door een verstandelijke beperking of dementie
 • taalproblemen bij meertaligheid

Gehoor

 • aangeboren slechthorendheid of doofheid
 • revalidatie na plaatsing Cochleair implantaat
 • auditieve vaardighedentraining (hakken/plakken van klanken, geheugen etc.)
 • auditieve verwerkingsproblemen

Mondmotoriek/eten en drinken

 • open mondgedrag
 • eet-en drinkproblemen bij zeer jonge kinderen
 • afleren duim, vinger, of speenzuigen
 • dysfagie: slikstoornissen (meestal na een CVA/beroerte of als gevolg van een spierziekte)
 • oromyofunctionele therapie

Behandeling

De reguliere behandeling in de praktijk duurt 30 minuten. Behandelingen worden aangevraagd door de verwijzer.

De logopedist neemt onderzoek af, behandelt de genoemde stoornissen, geeft adviezen en voorlichting en begeleidt indien nodig familie en verzorgers van de cliënt en ouders en leerkrachten van het kind.

Vergoeding

Logopedie zit in het basispakket van uw ziektekostenverzekering. Houdt u wel rekening met het wettelijk verplicht eigen risico dat van toepassing is voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Het verplicht eigen risico bedraagt € 385,-.

Bij een eerste afspraak verzoeken wij u het volgende mee te nemen:

 • verwijzing van huisarts, tandarts of specialist
 • verzekeringspasje
 • geldig legitimatiebewijs

LOCATIES

 • Hoofdlocatie: Sanitas Bos en Lommerweg
  Bos en lommerweg 357
  1061 DH Amsterdam
 • Gezondheidscentrum Aelbrechtskade
  Aelbrechtskade 82
  3023 JA Rotterdam
 • Basisschool Cosmicus Rotterdam
  Van Eversdijckstraat 31
  3083 MA Rotterdam
 • Basisschool Cosmicus Den Haag
  Gravenzandelaan 262
  2512 JT Den Haag
 • Basisschool Cosmicus Arnhem
  Pythagorasstraat 9
  6836 GA Arnhem
 • Basisschool Hidaya
  Heiweg 99
  6533 PA Nijmegen
 • Basisschool De Horizon
  Landtong 8
  1186 GP Amstelveen
 • Basisschool Witte Tulp
  Koos Vorrinkweg 5
  1069 JR Amsterdam
 • IBS De Horizon
  Zuidervaart 2 B
  1504 BA Zaandam