Sanitas kent een actieve Raad van Toezicht. De Raad heeft statutair vastgelegde bevoegdheden en ondersteunt de Raad van Bestuur inzake strategie en beleid van de organisatie.