Naar een integrale, patiëntgerichte chronische zorg

Woensdag 27 december 2023

De vraag naar chronische zorg neemt landelijk toe en daarbij ook de druk op het personeel. Om toch goede zorg te bieden, richt Rijnmond Dokters zich op de doorontwikkeling: van ketenzorg naar een integrale, patiëntgerichte aanpak. Wat dit betekent voor huisarts en patiënt bespraken wordt besproken met Edith Bense, directeur van Sanitas Gezondheidscentra met Wilma Stok, manager Chronische Zorg bij Rijnmond Dokters. https://rijnmonddokters.nl/2023/12/08/naar-een-integrale-patientgerichte-chronische-zorg-5574

Sanitas nieuws

 • 29 mei 2024

  Volg je zorg

  Op Volgjezorg kunt u toestemming geven om uw medische gegevens te delen met sommige zorgverleners in meerdere regio’s.

  Lees verder

 • 24 april 2024

  KNMT Praktijkvisitatie: werken aan goede mondzorg

  Bij Sanitas tandheelkunde staat goede mondzorg voorop. Om te peilen hoe het met de kwaliteit van de geboden zorg staat, heeft Sanitas tandheelkunde zich laten visiteren. Dit is gebeurd via de Koninklijke
  Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de beroepsvereniging van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen.

  Lees verder

 • 15 maart 2024

  Trots om deel uit te maken van het project “Sociale Tandarts” in Rotterdam!

  Trots om deel uit te maken van het project “Sociale Tandarts” in Rotterdam!

  Lees verder