Kind en tandarts

Vanaf twee jaar neemt u uw kindje mee.
Dan wordt de tandarts een goede gewoonte.

Het is belangrijk om uw kind te laten wennen aan de tandarts. Komt u zelf op controle? Neem uw kind dan mee! Dan mag het ook een keer in de stoel zitten, als het dat wil. Ook met het spiegeltje mag het kind even kijken. Twee jaar is een prima leeftijd om uw kind mee te nemen naar uw tandarts.

Voorbereiding

Bereid uw kind voor op het eerste bezoek. Vertel dat hij of zij mee mag naar de tandarts. Leg uit wat daar allemaal te zien is, zoals een mooie stoel, een grote lamp, en de tandarts met een witte jas. Zeg er ook bij dat uw kind ook wel even op die stoel mag zitten. Vertel dat de tandarts graag de tandjes wil tellen. En dat uw kindje mag vertellen hoe het de tandjes poetst.

Hoe vaak?

Als u twee keer per jaar met uw kind naar de tandarts gaat, is dat meestal voldoende. Hij kan u en uw kind begeleiden bij de ontwikkeling van een gezond gebit en uw kind behandelen als dat nodig is.

Ik vind het zelf niet leuk

Wat u niet leuk vindt, vindt uw kind ook niet leuk. Toch wilt u graag dat uw kind uw spanning niet overneemt. Het is belangrijk dat u ontspannen bent als u naar de tandarts gaat. U vindt zelf een behandeling spannend? Neem uw kind dan alleen mee op controle. U kunt uw kind ook met een andere volwassene naar de tandarts laten gaan. U kunt dit ook eerst overleggen met uw tandarts.

Wat doet de tandarts?

Een behandeling is bij een kind van twee meestal nog niet nodig. De tandarts telt de tandjes en kijkt of alle tandjes en kiesjes er zijn. Misschien vertelt hij wat over tandenpoetsen en over snoepen. Het gaat erom dat uw kindje went aan de tandarts. Het moet een gewoonte worden om af en toe naar de tandjes te laten kijken.

Wanneer behandelen?

Soms hebben kinderen in hun melkgebit een gaatje, ook wel cariës genoemd. Meestal begint dat in de kiezen. Gaatjes die groter worden, kunnen zorgen voor pijn of ontstekingen. Daardoor kunnen melktanden of melkkiezen afbrokkelen en kan het blijvende gebit beschadigen. Ook als de grote tanden en kiezen nog niet te zien zijn! De tandarts wil dus voorkomen dat een gaatje groter wordt. Dat kan hij doen door te boren en te vullen.
Soms is het gaatje zo klein dat het niet groter wordt als u zelf het gebit heel goed verzorgt. U krijgt daar dan advies over. Als de tand of kies snel uitvalt omdat de grote tand of kies doorkomt, dan doet de tandarts ook meestal niets.

Een gaatje

Bereid uw kind goed voor als de tandarts een gaatje gaat vullen. Leg op een rustig moment uit dat één of meer tanden of kiezen ziek zijn. Vertel dat de tandarts de zieke tand of kies beter maakt. Laat de tandarts zelf aan uw kind vertellen wat er gaat gebeuren.
Heeft uw kind vragen over de behandeling? Spreek dan af om die samen aan de tandarts of de assistent te stellen.

Boekje lezen

U kunt gratis in de bieb boekjes lenen voor uw kind om voor te lezen.

  • Kas bij de tandarts, Liesbeth Oud
  • Kaatje bij de tandarts, Liesbeth Slegers
  • Woezel en Pip naar de tandarts
  • Goed gepoetst Bas!, Liesbeth van Binsbergen
  • De kiezenkrakers, Reiko, Sayako Uchida