Kies of tand trekken

Soms kan een tand of kies niet gered worden.
Gelukkig kan die zonder pijn getrokken worden.

Tanden trekken is een veelvoorkomende tandheelkundige behandeling. Het is nodig wanneer er schade, cariës, scheefstand of andere tandheelkundige problemen zijn. De ingreep wordt meestal uitgevoerd onder lokale verdoving en na de extractie zijn lichte pijn, zwelling en bloedingen normaal. Om te herstellen is het belangrijk om regelmatig goede mondhygiëne te hebben en de aanbevelingen van de tandarts op te volgen.

Waarom?

Er zijn verschillende redenen om een tand of kies te trekken. Bijvoorbeeld als een tand of kies erg beschadigd is en er is geen andere behandeling meer mogelijk. Ook kan de reden zijn dat er ruimte gemaakt moet worden voor andere tanden en kiezen. Bij verstandskiezen is er soms te weinig ruimte in de kaak, of ze komen niet goed door.

Na het trekken van een tand of kies ontstaat er een lege plek in de mond. Soms is dat de bedoeling, bijvoorbeeld voor een beugel. Maar als de andere tanden gaan bewegen of uitgroeien, u niet meer goed kunt kauwen, of als het niet mooi meer is, dan moet de tand of kies vervangen worden. Door bijvoorbeeld een implantaat, een kroon of prothese.

Voorbereiding

Heeft u een afspraak voor het trekken van een kies of tand? Eet dan tevoren goed, want daarna mag het een tijdje niet. Slikt u medicijnen, neem deze dan gewoon. Gebruikt u bloedverdunners? Geef dit dan op tijd door aan de tandarts. U moet namelijk, in overleg met uw arts of de trombosedienst, tijdelijk stoppen. Gebruikt u andere medicijnen? Vertel dit aan de tandarts. Meestal kunt u ze gewoon slikken.

Hoe werkt het?

Als eerste wordt er altijd een verdoving gegeven. Daarna maakt de tandarts het tandvlees
rond de tand of kies een beetje los. Hij probeert wat beweging in de tand of kies te krijgen. Dit kan een vreemd gevoel geven maar is niet pijnlijk. De tandarts trekt de kies of tand met een tangetje.
In moeilijke gevallen wordt u doorverwezen naar de kaakchirurg in het ziekenhuis. Dit gebeurt soms met verstandskiezen. De kaakchirurg gebruikt meestal ook nog andere instrumenten om goed bij de kies te kunnen. Ook bij de kaakchirurg is de behandeling verdoofd en niet pijnlijk.

Hechting?

Of er gehecht moet worden hangt af van de grootte van de wond. Als de tandarts de kies of tand trekt, wordt er meestal niet gehecht. Als er gehecht wordt, gebeurt dit met hechtdraad, dat na een tijdje zelf oplost. U krijgt wel een gaasje in de mond om de bloeding op te vangen.

Na het trekken

Direct na het trekken van de tand of kies gaat de wond bloeden. De tandarts laat u meestal op een gaasje dichtbijten om het bloeden snel te doen stoppen.
Als de verdoving na één tot vier uur begint uit te werken, krijgt u wat pijn. Meestal is een paracetamol voldoende. Gebruik geen aspirine: hierdoor geneest de wond minder goed. Soms krijgt u ook een recept van de tandarts of kaakchirurg voor eenander geneesmiddel. Bloedt de wond na enkele uren nog? Neem dan voor de zekerheid contact op met de tandarts of kaakchirurg. Krijgt u lichte koorts? Dat is normaal, maar heeft u meer dan 39°C neem dan contact op met de tandarts of kaakchirurg.
In sommige gevallen wordt uw wang dik. U kunt de wang aan de buitenkant koelen, bijvoorbeeld met ijsblokjes in een washandje. De zwelling kan tot drie dagen na het trekken nog toenemen. Ook kan er een blauwe verkleuring optreden en later een gele. Als de wang steeds dikker wordt of u slikt moeilijk, neem dan contact op met de tandarts of kaakchirurg.

Genezing

Het duurt ongeveer tien dagen tot de wond helemaal gesloten is. De wond geneest het snelst, wanneer het bloed in de wond goed kan stollen. U kunt de eerste dag beter niet uw mond spoelen. Na ongeveer een uur kunt u wel weer drinken en eten. Roken, alcohol en aspirine helpen de genezing niet.